Klachten Procedure

i

Klachten Procedure - De Hondenkenner

Bij De Hondenkenner streven we naar tevreden klanten, maar we begrijpen dat er soms zaken mis kunnen gaan. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening of als u denkt dat er fouten zijn gemaakt, horen we dat graag van u. We zullen altijd ons best doen om eventuele fouten op te lossen en ervan te leren voor de toekomst. Uw feedback is daarom van groot belang voor ons!

Stap 1: Bespreek uw klacht eerst

We verzoeken u om uw ontevredenheid eerst te bespreken met de contactpersoon bij de uitlaatservice. Vaak kan er op deze manier snel en eenvoudig een oplossing worden gevonden die aan uw wensen voldoet.

l

Stap 2: Officiële klacht indienen

Indien een persoonlijk gesprek niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u een officiële klacht indienen door het bijgevoegde formulier in te vullen. Dit formulier kunt u richten aan de eigenaar van De Hondenkenner. Zodra we uw klacht ontvangen, zullen we ermee aan de slag gaan en u op de hoogte houden van de voortgang.

Stap 3: Behandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin wordt een korte beschrijving van uw klacht gegeven, samen met informatie over hoe en wanneer we uw klacht zullen onderzoeken en wanneer u naar verwachting een antwoord kunt verwachten.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van De Hondenkenner. We zullen alle betrokkenen horen en een zo goed mogelijk beeld vormen van de situatie rondom uw klacht. Indien nodig, vragen we u om een nadere schriftelijke toelichting.

Stap 4: Reactie en oplossing

We streven ernaar om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van uw klacht inhoudelijk te reageren. Als dit niet mogelijk is, informeren we u over de reden van het uitstel en geven we een schatting van wanneer u wel een reactie kunt verwachten. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, zullen we kijken naar mogelijke vormen van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening, en naar interne maatregelen om herhaling te voorkomen.

Stap 5: Externe bemiddeling

Als we er onverhoopt niet samen uitkomen, hebben zowel u als klant als De Hondenkenner de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan het bestuur van het SPPD (Stichting Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen). Zij kunnen ons van verder advies voorzien om tot een oplossing te komen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sppd.nl.

Chat openen
Afspraak maken of vraag?
Hallo Martijn van de Hondenkenner hier. 👋

Wat kan ik voor je betekenen?